TAM SAYILARLA ÇARPMA ve BÖLME 7. Sınıf Matematik | CANLI YAYIN Konu Anlatımı-Soru Çözümü...

 

Tam sayılarla çarpma işlemi toplama işleminin kısa yoludur. Aynı tam sayının tekrarlı toplamının kısa yoldan yapılmasına çarpma işlemi denir. “x” veya “·” sembolü ile gösterilir.

 

Tam sayıların çarpımı sayma pulları veya sayı doğrusu kullanılarak modellenebilir. Pozitif tam sayıları + , negatif tam sayıları – sayma pulları ile gösterebiliriz.

 

İki pozitif tam sayının çarpımı pozitif tam sayıdır.

(+3)·(+7) = 21

 

Zıt işaretli iki tam sayının çarpımı negatif tam sayıdır.

(–3) x 2 = – 6

 

İki negatif tam sayının çarpımı pozitif tam sayıdır.

(–8)·(–3) = 24

 

0 ile bir tam sayının çarpımının 0’a eşit olduğuna dikkat ediniz.

0·(–3) = 0

0·7 = 0

 

Bir tam sayının 1 ile çarpımı kendisine eşittir. 1 çarpma işleminin etkisiz elemanıdır.

1·(–8) = –8 

1·13 = 13

 

Sıfırdan farklı bir tam sayı –1 ile çarpıldığında çarpım o tam sayının zıt işaretlisine eşit olur.

(–1)·6 = – 6

 

Tam sayılarla çarpma işleminin değişme özelliği olduğuna dikkat ediniz.

5·(–2) = –10                   (–2)·5 = –10

 

İki pozitif tam sayının bölümü pozitif sayıdır.

(+15) ÷ (+3) = 5

 

Zıt işaretli iki tam sayının bölümü negatif sayıdır.

80 ÷ (–8) = –10

 

İki negatif tam sayının bölümü pozitif sayıdır.

(–25) ÷ (–5) = 5

 

Sıfırdan farklı bir tam sayının 1’e bölümü kendisine, –1’e bölümü bu sayının zıt işaretlisine eşittir.

 

0 hariç bir tam sayının kendisine bölümü 1’e eşittir.

Video dersi paylaş

Yorumlar