Gerçek Sayılar 8. Sınıf Matematik | CANLI Konu Anlatımı-Soru Çözümü...

 

*a ve b tam sayı  b sıfırdan farklı olmak üzere a bölü b şeklinde yazılabilen sayılara rasyonel (oransal) sayılar denir. Q harfi ile ifade edilir.

 

*Rasyonel sayı şeklinde ifade edilemeyen sayılara ise irrasyonel sayılar denir. I harfi ile ifade edilir.

 

*İrrasyonel sayıların ondalık gösteriminde ondalık kısım devretmeden sonsuza dek uzayıp gider.

 

*Tamkare olmayan sayıların karekökleri ( karekök 2 =1,41421... ) ve pi sayısı (pi = 3,14159... ) gibi özel sayılar irrasyonel sayılardır. 

 

*Devirli Ondalık Gösterimleri Rasyonel Sayı Biçiminde İfade Etme*

 

Pay=sayının tamamı-devretmeyen kısım
Payda=virgülden sonra devreden kadar 9 devretmeyen kadar 0

 

*Gerçek Sayılar*


Rasyonel ve irrasyonel sayıların tamamına denir. R harfi ile ifade edilir.

 

*Rasyonel Sayılar* Q harfi ile ifade edilir.


Payda sıfırdan farklı olmak üzere iki tam sayının oranı olarak ifade edilebilen sayılardır.

 

• Kesir gösterimi ile ifade edilebilen sayılar


• Sonlu ya da devirli ondalık gösterimle ifade edilebilen sayılar

 

*İrrasyonel Sayılar* I harfi ile ifade edilir.


Rasyonel sayı şeklinde ifade edilemeyen sayılardır.

 

• Tamkare olmayan sayıların karekökleri


• Pi gibi ondalık kısmı devretmeden uzayıp giden özel sayılar

 

*Tam Sayılar* Z harfi ile ifade edilir.

 

Paydası 1 olan kesirler ve ondalık kısmı sıfır olan ondalık gösterimler tam sayılardır.

 

• Negatif Tam Sayılar


• Sıfır


• Pozitif Tam Sayılar = Sayma Sayıları

 

*Doğal Sayılar* N harfi ile ifade edilir.


• Sıfır


• Pozitif Tam Sayılar = Sayma Sayıları

 

*Sayma Sayıları* S harfi ile ifade edilir.


Pozitif tam sayılar ya da sıfır dışındaki tüm doğal sayılardır.

 

*Rakamlar*


0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

Video dersi paylaş

Yorumlar