Olasılık-1 (Olası Durumları Belirleme) 8. Sınıf Matematik | CANLI Yayın Özet Tekrarı Konu Anlatımı-Soru Çözümü...

 

Olası Durumları Belirleme

 

Olasılık: Bir olayın olma şansına ilişkin bir ölçmedir. (Olabilme durumu, olabilirlik, ihtimal)

 

* Sonucu bilinmeyen fakat olası sonuçlarını belirlemeye çalışmamız deney olarak adlandırılır.

 

* Deney sonucunda gözlemlenebilecek farklı sonuçların her birine ise deneyin çıktıları denir.

 

* Bir deneyin sonunda elde etmek istediğimiz sonuca ya da gözlemlemek istediğimiz duruma ise olay denir.

 

* Deneyin çıktıları arasından, beklenen sonuca uygun olan çıktılara ise olayın çıktıları denir.

 

* Bir deneyin çıktıları arasından gözlemlemek istediğimiz sonuca, yani olaya ait çıktıların sayısı ne kadar fazla ise bu olayın gerçekleşme şansı, bir başka deyişle olasılığı o kadar fazla olur.

Video dersi paylaş

Yorumlar