MİLYONLAR 5. Sınıf Matematik | CANLI YAYIN Konu Anlatımı-Soru Çözümü...

 

* Doğal sayılarda, rakamın bulunduğu yere “basamak” denir.

 

* Doğal sayılarda basamaklar sağdan sola doğru üçerli gruplandığında oluşan her gruba “bölük” denir. Bölükler sayıların yazılışını ve okunuşunu kolaylaştırır.

 

* Doğal sayılar okunurken önce bölükteki sayı okunur sonra bölük ismi okunur.

 

* 7, 8 ve 9 basamaklı sayılar “milyonlu sayılar’’ olarak adlandırılır.

 

* 7, 8 ve 9. basamağın bulunduğu bölüğe ‘‘milyonlar bölüğü’’ denir.

 

* Bir sayının basamak değerleri toplamı sayının kendisine eşittir.

 

* Okunuşu verilen sayılar yazılırken söylenmeyen basamak ifadeleri yerine “0” yazılır.

 

Örneğin: Sekiz yüz seksen altı milyon kırk beş bin üç yüz on dokuz

 

Okunuşu verilen sayıyı 886 045 319 şeklinde yazarız.

 

* Bir rakamın bulunduğu basamağa göre aldığı değere “basamak değeri” denir.

 

* Sayı değeri bir rakamın kendi değeridir.

 

* Basamak sayısı arttıkça sayının değeri artar.

 

* Sayılar karşılaştırılırken basamak sayılarına bakılır. Basamak sayısı fazla olan sayı daha büyüktür.

 

* Basamak sayıları eşit olan sayılar karşılaştırılırken en büyük basamaktan başlayarak aynı basamaktaki rakamlar karşılaştırılır.

Video dersi paylaş

Yorumlar