Bu video derste öğreneceğiniz kazanım:

İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama işlemlerinde uygun stratejiyi seçerek kullanır. 

Video dersi paylaş

Yorumlar