Denizli'de birçok veli, öğrenci, kurum en iyi matematik öğretmeni bulma arayışındadır.

 

Matematik öğretmenleri ortaokul matematik ve lise matematik olmak üzere iki alana ayrılır.

 

Matematik dersinde başarılı olmanın yolu öncelikle Denizli'de ve tüm Türkiye'de alanında uzman matematik öğretmenleri ile çalışmaktan geçer.

 

Matematik öğretmeninin öğrenciye yanlış yaptığı ya da yapamadığı soruları çözmesi kadar soruların nasıl çözüldüğünün mantığını vermesi, matematiksel düşünme becerilerini kazandırması bir nevi rehberlik, koçluk yapması büyük önem arz etmektedir.

 

En iyi matematik öğretmeni kişiden kişiye değişebilecek bir tanımlamadır fakat öğretmenin kendini ve öğrenciyi dinamik bir şekilde geliştirmesi doğal olarak başarıyı getirmektedir.

 

Denizli'de ve tüm Türkiye'de matematik öğretmenleri öğrenciye matematiksel düşünmeleri ve problem çözme becerilerini geliştirmeleri için  çeşitli stratejiler uygular.

 

Matematik öğretmenleri, matematiğin diğer bilimsel düşünme becerilerine de yardımcı olduğunu öğrencilerinin fark etmesini sağlar.

 

Öğrencilerin matematik dersi ile ilgili ihtiyaçlarını planlar, özveri ve sabırla bu süreci yönetir.

 

Öğrencilerin konuya olan ilgililerini sürdürmek için materyal ya da farklı ders işleme yöntemleri geliştirir.

 

Mutlaka öğrenciyi öğrenme sürecine dahil edebilecek alternatif eğitim metodları geliştirir.

 

Matematik öğretmenlerinden matematiksel bilgiyi etkili bir şekilde aktarabilecek etkilişi iletişim becerilerine sahip olması beklenir.

 

Matematik öğretmeni, matematik terminolojisini ve formüllerini ezberletmekten ziyade, bunların mantığını nerden ortaya çıktıklarını öğretmeyi hedefler.

 

Öğrencinin matematik dersindenki gelişimini sürekli takip eder.

 

Matematik dersindeki başarının okuduğunu anlama becerileri ile ilgili olduğunu bilir ve  buna göre yönlendirmeler yapar.

 

Öğrencilerin temel matematik eksikliği varsa bir üst konu ya da kazanıma geçmeden bu eksiklikleri gidermeyi planlar.

 

Teknolojinin imkanlarını matematik dersinde de muhahakkak kullanır.

 

Öğrencinin seviyesine uygun kaynaklarla öğrencinin konuyu pekiştirip, özümsemesini sağlayacak ödevlendirmeler yapar ve mutlaka ödevleri kontrol eder.

 

Öğrencileri ve aileleri ile iletişim halindedir.

 

Matematikte ve hayatta başarının disiplinli, düzenli çalışmayı sürdürebilmekten geçtiğini bilir.

 

youtube.com/imthoca

instagram.com/imthoca

dogrukaynak.com/imthoca

imthoca.com/iletisim

Yorumlar